Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarhopedia

From Anarchopedia
Revision as of 19:33, 29 March 2007 by 82.77.128.244 (Talk)

Jump to: navigation, search

Anarhopedia este un portal de cunoaştere şi o comunitate anarhistă online. Proiectul are ca scop construirea unei enciclopedii multilinguale, scrisă cooperativ pe Internet, concetrându-se în special pe anarhism şi subiecte anarhiste. Proiectul este organizat cu ajutorul unanimităţii, consensului, voluntariatului, responsabilităţii individuale, şi este fondat pe principiile anarhiste ale democraţiei directe şi autonomiei.

Natura proiectului Anarhopedia

Semnificaţia numelui

Cuvântul Anarhopedia este compus din termenul “Anarho” (diminutiv al anarhism/Anarhist), şi termenul “pedia”, care provine din greaca veche paideia şi înseamnă educaţie (proiectul doreşte să fie un loc pentru cunoaştere, o bază cunoştiinţelor anarhiste, chiar şi un loc al schimburilor şi studiilor anarhiste).

Anarhopedia semnifică astfel ideea că această enciclopedie doreşte, în funcţie de mijloace (wiki), să permită dezvoltarea cunoştiinţelor în legătură cu anarhismul.

Corespondenţa muncii pe Anarhopedia

Unele dintre articole au fost importate de pe Wikipedia, şi a fost nevoită o rescriere. Aceasta datorită faptului că pe Wikipedia nu este un lucru neobişnuit ca articolele să adopte un punct de vedere pro-capitalist sau să conţină înclinaţii pro-autoritariene, care sunt incompatibile cu punctele de vedere anarhiste.

Anarhopedia există în limbi diferite, incluzând engleză, germană, poloneză, italiană, franceză, rusă, spaniolă şi altele (dar mai puţin dezvoltate). Există deasemenea un wiki umultilingual (meta Anarchopedia), şi poate fi folosită pentru coordonare inter-linguală.