Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarhopedia

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarhopedia este un portal de cunoaştere şi o comunitate anarhistă online. Proiectul are ca scop construirea unei enciclopedii multilinguale, scrisă cooperativ pe Internet, concetrându-se în special pe anarhism şi subiecte anarhiste. Proiectul este organizat cu ajutorul unanimităţii, consensului, voluntariatului, responsabilităţii individuale, şi este fondat pe principiile anarhiste ale democraţiei directe şi autonomiei.

Natura proiectului Anarhopedia[edit]

Semnificaţia numelui[edit]

Cuvântul Anarhopedia este compus din termenul “Anarho” (diminutiv al anarhism/Anarhist), şi termenul “pedia”, care provine din greaca veche paideia şi înseamnă educaţie (proiectul doreşte să fie un loc pentru cunoaştere, o bază cunoştiinţelor anarhiste, chiar şi un loc al schimburilor şi studiilor anarhiste).

Anarhopedia semnifică astfel ideea că această enciclopedie doreşte, în funcţie de mijloace (wiki), să permită dezvoltarea cunoştiinţelor în legătură cu anarhismul.

Corespondenţa muncii pe Anarhopedia[edit]

Unele dintre articole au fost importate de pe Wikipedia, şi a fost nevoită o rescriere. Aceasta datorită faptului că pe Wikipedia nu este un lucru neobişnuit ca articolele să adopte un punct de vedere pro-capitalist sau să conţină înclinaţii pro-autoritariene, care sunt incompatibile cu punctele de vedere anarhiste.

Anarhopedia există în limbi diferite, incluzând , germană, , , , , şi altele (dar mai puţin dezvoltate). Există deasemenea un wiki umultilingual (meta Anarchopedia), şi poate fi folosită pentru coordonare inter-linguală.

Obiectivele proiectului Anarhopedia[edit]

O enciclopedie anarhista, scopul acesteia este să clarifice subiectele, temele, pe care mişcarea anarhistă le preferă. Printre altele: mijloacele libertariene specifice libertariene, acţiunile sau teoriile politice sugerate de libertarieni, istoria anarhiştilor şi a anarhismului, întrebările economice şi sociale, personalităţi şi teorii anarhiste, etc.

Ca un experiment în administrarea anarhistă, Anarhopedia caută să arate crearea unui website reuşit şi o comunitate prosperă fără a apela la ierarhia socială cum se observă pe alte websiteuri, asigurând pe cât de mult posibil autonomia indivizilor şi a grupurilor implicate în proiect. Aceastea fac Anarhopedia diferită de alte websiteuri, şi probabil unică. Succesul sau eşecul acestui proiect va învăţa anarhistii şi activiştii politici cum să creeze reţele sociale pe internet după principi anti-autoritariene.

Caracteristci ale Anarhopedia[edit]

Proiectul Anarhopedia are trăsături specifice care il fac unic:

  • Proiectul are ca scop un experiment in anarhie şi administrare anarhistă. Proiectul este astfel bazat pe un Wiki (ce permite o relaţie directă, cooperativă între editori şi cititori). Un wiki permite creearea şi modificarea de către orice persoană a oricărui articol. Wikiul este o unealtă colectivă ce permite enciclopediei anarhiste să crească prin munca fiecăruia şi a tuturor. Anarhopedia nu are sysops (structură de putere). Toţi userii au permisiuni sysops.
  • Anarhopedia nu este destinat ca un “forum de discuţii” sau un “Director web”. Totuşi, se pot adăuga comentarii pe paginile de discuţii pentru fiecare articol, când există păreri diferite sau pentru remarci în privinţa articolului. Anarhopedia este un proiect anti-capitalist şi anti-autoritarian.
  • Articolele de pe Anarhopedia sunt refolosibile conform termenilor GNU Free Documentation License (în forma prescurtată GFDL). Astfel, un individ sau o organizaţie poate folosii conţinutul Anarhopedia, respectând licenţa GNU. Vezi Anarchopedia:Copyright.
  • Puncte de vedere anarhiste / PDVA: pe cât posibil, orice scriere în Anarhopedia trebuie să reprezinte unul dintre punctele de vedere anarhiste. Politica “punctululi de vedere neutru”, folosită de Wikipedia, nu este considerată foarte folositoare pe Anarhopedia, pentru că se bazează pe o autoritate centrală care trebuie să ia deciziile în privinţa neutralităţii unui articol şi eventul să exercite cenzură în cazul în care articolul nu se conformează. Desigur, este greu să se ajungă mereu la un punct de vedere anarhist. Pe Anarhopedia, regulile de scriere caută să fie adecvate pentru persoanele raţionale, chiar dacă acestea nu sunt mereu de aceeaşi părere. Punctul anarhist de vedere indică faptul că toate aspectele unui punct discutat trebuie să fie evocat conform acestor puncte de vedere. Punctele de vedere anarhiste nu implică totuşi reprezentarea cu egalitate din aceste puncte de vedere. Anarhopedia aproba punctele de vedere anarhiste tradiţionale sau recente, dar nici unul dintre cele care caută să se afirme din aşa-zise grupuri “anarhiste” (“anarhist”-capitalist, “anarhist”-naţional, - şi genurile în reconversie, sau reîmsuşire, pentru a li se creea o nouă imagine -). Vederile de dreapta, pro-stat sau pro-capitaliste nu sunt binevenite pe Anarhopedia. În plus, daca un punct de vedere este, de exempulu, menţinut doar de anumite grupuri de tendinţe ideologice specifice, va fi descris în acest fel.